سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نکاتی که باید در نگارش دادخواست مورد توجه قرار گیرد

برای اقامه یک دعوی حقوقی باید ابتدا یک دادخواست تقدیم دادگاه کنید. دادخواست یک سند عادی است که در آن خواهان، خوانده را برای مطالبه حقوق خود به دادگاه فرامی خواند تا دادگاه درباره اختلاف بین دو نفر حکم دهد. با توجه به اینکه هر ادعایی بار حقوقی دارد و خوانده نیز می تواند مدعی شود، باید در نگارش دادخواست توجه زیادی به خرج داد تا منجر به دردسر نشود.

نگارش دادخواست

چه کسانی می توانند نگارش دادخواست انجام دهند؟

یک دادخواست علاوه بر آن که دادگاه را ملزم به پیگیری دعوی و تصمیم گیری درباره آن می کند، خوانده را نیز ملزم می کند به دعوی پاسخ دهد و از خود دفاع کند. پس هر کسی نمی تواند دادخواست نگارش کند و باید دارای شرایطی باشد. کسی که نگارش دادخواست انجام می دهد باید به سن اقامه دعوا رسیده باشد. به طور کلی در این باره می توان گفت کسانی که سفیه باشند در امور غیر مالی خود مانند طلاق می توانند دعوا مطرح کنند. ولی کسانی که عاقل باشند و به بلوغ رسیده باشند می توانند در هر موضوعی اقامه دعوی کنند. نگارش و تقدیم دادخواست می تواند توسط وکیل، قیم قانونی، ولی، وصی، ورثه و مدیر تصفیه نیز انجام شود.

شرایط نگارش دادخواست

·         دادخواست باید به زبان رسمی کشور یعنی فارسی نوشته شود.

·         خواهان باید ادعای خود را روی برگه های مخصوص چاپی بنویسد تا به آن پیگیری شود.

·         در دادخواست باید مشخصات مدعی مانند نام، نام خانوادگی، محل اقامت وی مشخص باشد و الا دادخواست او مورد توجه قرار نمی گیرد. اگر نگارش دادخواست توسط وکیل انجام می گیرد، همین مشخصات برای وکیل نیز باید درج شود.

·         در صورتی که خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، باید نام و محل اقامت شخص حقوقی نیز درج شود.

·         تعیین خواسته مدعی، مهم ترین رکن دادخواست است. خواهان باید در بیان خواسته خود از دادگاه با صراحت و شفافیت سخن بگوید. اگر خواسته او در دادخواست واضح نباشد، دادخواست توقیف می شود و اخطار رفع نقص به او ارسال می شود. در صورتی که خواهان خواسته خود را اصلاح نکند، دادخواست رد شده و باید مجددا مراحل طی شود.

·         مدعی می تواند چند خواسته را به طور همزمان داشته باشد. اما تنها اگر این خواسته ها با هم مرتبط باشند دادگاه به تمام اینها به صورت یکجا رسیدگی می کند. در غیر این صورت دادگاه رسیدگی به هر کدام را به صورت جداگانه انجام می دهد.

نگارش دادخواست

·         برای شروع نگارش دادخواست، باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید و هزینه مربوط به ثبت نام در سامانه خدمات الکترونیک قضایی و سامانه ابلاغ الکترونیکی را پرداخت کنید.

·         در صورتی که دعوی شما مالی باشد و مبلغ آن کمتر از 20 میلیون تومان باشد، باید به شورای حل اختلاف منطقه خود مراجعه کنید و شکایت خود را تسلیم این مرجع کنید. اگر مبلغ دعوا بالاتر از 20 میلیون تومان باشد باید دادخواست الکترونیک تنظیم کرده و به دادگاه مراجعه کنید.

نتیجه گیری

نگارش دادخواست نیازمند دقت زیادی است تا منجر به استفاده اظهارات خواهان علیه خودش نشود و درخواست او به خوبی در دادگاه پیگیری شود. برای دانستن مطالب بیشتر درباره دعاوی حقوقی می توانید به اپلیکیشن وکیل شهرداد یا وبسایت شهرداد مراجعه کنید.